Parish Administration

Parish Priest

Rev. Fr. Jacob Mattathilany
Sacred Heart Catholic Church
Naharlagun, Post Box No. 294,
Papum Pare Dt.
Arunachal Pradesh- 791 111
Phone:(0360)2247446


Assistant Parish Priest

Rev. Fr. Akhil Kavungal CMI
Sacred Heart Catholic Church
Naharlagun, Post Box No. 294,
Papum Pare Dt.
Arunachal Pradesh- 791 111